Chén đế M16-H133

 

Tên sản phẩm Chén đế M16-H133
Mã sản phẩm
Giỏ hàng

Chén tăng chỉnh M16

Vật liệu inox