Găng tay da hàn ngắn

 

Tên sản phẩm Găng tay da hàn ngắn
Mã sản phẩm
Giỏ hàng

Bao tay da thợ hàn - dùng trang bị cho thợ hàn