Bao tay da thợ hàn

 

Tên sản phẩm Bao tay da thợ hàn
Mã sản phẩm
Giỏ hàng

Găng tay da thợ hàn - da bò, trang bị cho thợ hàn - dễ sử dụng cho thợ hàn trên mọi công trình